Мексиканци — седми по броју (милиона зјн) народ света

Савремено становништво Мексика је подељен по свом пореклу у три групе

становништва земље — расе, тј. потомци мешовитих бракова између белаца и индијанцима, двадесет — потомци европљана, једанаест — индијанци, од којих највише су бројни потомци астека

About